Danske Dyrlægers Forsikringsforening under Danica Pension.

 

 

Bestyrelse og revisorer

pr. 3.maj 2018

Formand

Per Thorup

Fløjlsgræsset 6, Mejrup

7500 Holstebro

Tlf.: 9738 6272 

perthorup@mail.dk  

Kasserer

Aage Højbjerg

Skovhegnet 9

8500 Grenaa

Tlf.: 2396 1604

hojbjerg@post6.tele.dk

Helle Mørk Andreasen

Intern revisor

Kragkærvej 20

9800 Hjørring

helleandreasen@gmail.com

Jytte Tønnesen

Park Allé 296

2605 Brøndby

Tlf.: 4363 3808

jyttedt@gmail.com

Suppleant

Jan Birch

Saloparken 340

8300 Odder

Tlf.: 2023 4805

jan.i.birch@gmail.com

Robæk

Godkendt Revisionsselskab

Østergade 9

8500 Grenaa