Om Forsikringsforeningen

Forsikringsforeningen blev siftet i 1986 mellem det daværende Hafnia og Den Danske Dyrlægeforening. Nu foregår samarbejdet med Danica Pension.


Enhver dyrlæge, der er medlem af Den Danske Dyrlægeforening og har tegnet specifikke forsikringer i Danica Pension eller de tidligere selskaber SEB Pension og Codan er medlem af Forsikringsforeningen.


Efter bestyrelsens skøn kan der ydes støtte til medlemmer og deres børn, enker, enkemænd, papirløse samlivsforhold og børn af sådanne forhold

(se også vedtægter).


Foreningen er kontingentfri.