Danske Dyrlægers Forsikringsforening under Danica Pension.

 

 

Årsrapport 2018 kan hentes her


Årsrapporten er underskrevet elektronisk, og dirigenten har underskrevet på generalforsamlingen