Danske Dyrlægers Forsikringsforening under Danica Pension.

 

 

Hæderspris

Danske Dyrlægers Forsikringsforening uddeler lejlighedsvis en hæderspris til danske dyrlæger eller andre personer, som har uført et uegennyttigt eller/og særligt arbejde for den danske dyrlægestand. Prisen kan ikke søges.


Følgende har hidtil modtaget denne pris:

         dr.med.vet. Folke Rasmussen

2004 Dansk Veterinærhistorisk Samfund

2009 dyrlæge Lars Holsaae

2009 Radiolog Bent Rye Nilson

2012 dr. med. vet. Michael Hesselholt

2012 dr. med. vet. Torben Greve

2017 dr. med. vet. Erik Eriksen

2017 phd. Carsten Grøndahl

2019 dr. med. vet. Jens Laurits Larsen.

 

Jens Laurits Larsen modtager æresprisen fra Per Thorup