Hæderspris

Danske Dyrlægers Forsikringsforening uddeler lejlighedsvis en hæderspris til danske dyrlæger eller andre personer, som har uført et uegennyttigt eller/og særligt arbejde for den danske dyrlægestand. Prisen kan ikke søges.


Følgende har hidtil modtaget denne pris:


         dr.med.vet. Folke Rasmussen


2004 Dansk Veterinærhistorisk Samfund


2009 dyrlæge Lars Holsaae


2009 Radiolog Bent Rye Nilson


2012 dr. med. vet. Michael Hesselholt


2012 dr. med. vet. Torben Greve


2017 dr. med. vet. Erik Eriksen


2017 phd. Carsten Grøndahl


2019 dr. med. vet. Jens Laurits Larsen.

 

Jens Laurits Larsen modtager hos Danica Pension æresprisen fra           Per Thorup